White Stars Tattoo Design

Easy sketch of the white stars.